Grenzen stellen. Train de trainer

‘Grenzen stellen’ is een bruikbare methodiek om te reageren bij vermoedens of vaststelling van overtreding van de regels in verband met alcohol en drugs. Het doel is het ontoelaatbare gedrag of grensoverschrijdende gedrag stop te zetten door het moment zelf op te treden.

Grenzen stellen is belangrijk voor personen van alle leeftijd.

Opgroeien is grenzen aftasten. Maar opgroeiende kinderen en jongeren hebben grenzen nodig. Daarnaast is het vaak nog moeilijker om volwassenen op hun grenzen te wijzen.

In deze train de trainer trachten we aan te geven hoe de methodiek 'grenzen stellen' vertaald kan worden naar een concrete training voor intermediairs (onderwijs, jeugdwerk, bijzondere jeugdzorg…). De inhoud is ook bruikbaar voor consult, advies en coaching van organisaties.

Praktische info

  • Wanneer: 5 november en 14 november 2019, telkens van 9.30 u tot 16.00 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
  • Doelgroep: CGG-, intergemeentelijke- en lokale preventiewerkers alcohol en andere drugs
  • Type: Train de trainer
  • Prijs: Gratis. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD
  • Aantal deelnemers: minimum 6 en maximum 18
  • Begeleiders: Gwen Maris, CGG Vlaams-Brabant Oost, Leuven • Kimberly Michiels, CGG Vlaams-Brabant Oost, Leuven

Meer info

Inhoud

Deze tweedaagse biedt zowel een theoretische kennismaking met de methodiek, alsook de vertaling ervan naar de praktijk via verschillende korte, concrete oefenkansen.

De methodiek focust op drie vaardigheden: weigeren van verzoeken, openlijke en verborgen regelovertreding. Deze zijn bruikbaar in verschillende settings (onderwijs, uitgaan, jeugdwerk, sport...).

We bekijken waar en wanneer deze methodiek kan gebruikt worden en op welke manier deze aanpak aansluiting kan vinden bij het beleidsmatig werken in een organisatie. We denken ook na over op welke manier een oefening met rollenspel kan opgezet worden (met nabespreking van leerpunten) en hoe met divers beeldmateriaal aan de slag kan gegaan worden. Daarnaast komen concrete aandachtspunten aan bod, die je kunnen helpen om zelf een training ‘grenzen stellen’ op te bouwen. De ganse vorming verloopt zeer interactief en is sterk praktijkgericht onderbouwd.


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 22 oktober 2019