Basisvorming alcohol- en drugpreventie

De redenen voor middelengebruik en de oorzaken van verslavingsproblemen zijn complex en multifactorieel. Daarom situeert de aanpak ervan zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, hulpverlening, schadebeperking en maatschappelijke integratie.

Het voorkomen van problemen als gevolg van alcohol- en ander druggebruik (preventie) is geen nattevingerwerk. Na een inleiding in de problematiek en het interventiecontinuüm krijg je de basiskaders mee die we gebruiken in de alcohol- en drugpreventiepraktijk. Je maakt ook kennis met het preventieaanbod voor enkele sectoren naar keuze.

Praktische info

 • Deze opleiding is volzet
 • Wanneer: 17 oktober, 23 oktober, 6 november en 12 november 2019, telkens van 9.30 u tot 16.30 u, onthaal met koffie vanaf 9.00 u
 • Doelgroep: CGG-, intergemeentelijke- en lokale preventiewerkers alcohol en andere drugs & Logo-medewerkers TAD
 • Type: Basisvorming
 • Prijs: VAD-leden 224 euro/niet-leden 296 euro (inclusief deelnemersmap, koffie en broodjeslunch). Je moet niet op voorhand betalen. Na de uiterste inschrijvingsdatum ontvang je een bevestiging van deelname met wegbeschrijving naar VAD en de factuur.
 • Aantal deelnemers: maximum 10

Meer info

Programma

We gaan van start met een gezamenlijke eerste dag voor zowel hulpverleners als preventiewerkers. Er staan onderwerpen op de agenda die relevant zijn voor de beide actoren, zodat mogelijke samenwerkingen en complementariteit in de verf worden gezet. We starten de vorming met enkele basisbegrippen en zoomen in op de beïnvloedende factoren voor middelenproblemen. Daarna staan we stil bij het zorgcontinuüm met een overzicht van het preventie- en hulpverleningslandschap.

Begeleiders: Geert Verstuyf, Inge Baeten & Femke Wijgaerts, VAD

 • Beleidsmatig werken in de preventiepraktijk

De basismethodiek van alcohol- en drugpreventie is geïntegreerd werken aan regelgeving, educatie, begeleiding en structurele maatregelen. Tijdens deze dag krijg je de basisprincipes mee van het beleidsmatig werken, zowel binnen een sector als intersectoraal (lokaal beleid). Wat is de meerwaarde van beleidsmatig werken? Wat zijn obstakels? En op welke manier kan je in een organisatie en op gemeentelijk niveau beleidsmatig aan de slag?

Begeleider: David Möbius en Joyce Borremans, VAD

 • Kwaliteitsvolle preventie

Tijdens deze dag spelen we met grote kaders en kleine tips ’n trics om kwaliteitsvolle preventie tot bij de intermediairs en de uiteindelijke doelgroep te krijgen. Wat is effectieve preventie? Hoe doen we dat in de praktijk? En hoe weten we of we goed bezig zijn?

Begeleider: Joris Van Damme, VAD


 • 'Hoe registeren in Ginger?’ (voor preventiewerkers)

Ginger is een registratieprogramma voor activiteiten die kaderen binnen alcohol- en drugpreventie in de Vlaamse Gemeenschap. VAD ontwikkelt en beheert het programma in opdracht van de Vlaamse overheid. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie in Ginger voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele casussen.

Begeleider: Johan Rosiers, VAD

 • ‘Hoe registreren, zoeken en rapporten opvragen in CIRRO?’ (voor Logo-medewerkers)

CIRRO is een registratie-, uitwisselingsprogramma voor acties die kaderen binnen de jaarlijkse operationele doelstellingen en thema’s waarbinnen de Logo’s een disseminatie- en ondersteuningsrol hebben vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Zorg en Gezondheid ontwikkelt en beheert het programma. In 1,5 uur worden de belangrijkste aandachtspunten voor registratie, opzoeken en het opvragen van rapporten in CIRRO voorgesteld en wordt er praktisch aan de slag gegaan met enkele voorbeelden.

Begeleider: Marian De Schryver, Zorg en Gezondheid

 • Speeddate met sectorverantwoordelijken naar keuze

Tijdens de speeddate (3 x 1,5 uur) kom je meer te weten over de specificiteit van de gekozen sector en het VAD-aanbod voor deze sector. We maken ruimte voor jouw vragen. Na inschrijving vragen wij naar jouw keuze van sectoren.

Ja kan 3 sectoren kiezen uit de volgende:

 • Jeugdhulpverlening
 • Jeugdwerk
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Eerstelijnsgezondheidszorg
 • Uitgaan/horeca
 • Sport
 • Arbeid
 • Gezinnen/opvoedingsondersteuning
 • Vroeginterventie

Begeleiders: VAD-sectorverantwoordelijken


Inschrijven

enkel via inschrijvingsformulier inclusief vragenlijst, en vóór 1 oktober 2019