Dossier Nieuwe Psychoactieve Stoffen

2019

Zoals we doorheen dit dossier meerdere keren zullen herhalen, zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) verre van een statisch gegeven. Ze variëren naargelang de beschikbaarheid van de grondstoffen, de noden van de gebruikers en hun legale status. NPS is een koepelterm voor nieuwe drugs die een scheikundige variatie zijn op de klassieke illegale drugs en de effecten ervan imiteren. In strikte zin zijn dit vaak producten die als dusdanig niet opgenomen zijn binnen een legislatief kader. Een stand van zaken anno 2018.

Dit materiaal is momenteel enkel te downloaden, niet te bestellen. Door de verbouwing aan het VAD-gebouw kunnen we tijdelijk slechts een beperkte selectie van onze materialen aanbieden om te bestellen.

  • Bestelcode: ADD04
  • Prijs: 7,50 euro